New Business Development Manager

Pracujemy dla jednej z największych międzynarodowych firm z branży nowych mediów, o ugruntowanej pozycji i wieloletniej tradycji funkcjonowania na polskim rynku. Organizację naszego Klienta cechuje niezwykła dynamika rozwoju, zmienność oraz stałe poszukiwanie nowych możliwości technologicznych, organizacyjnych i biznesowych. Dla naszego Klienta poszukujemy obecnie kandydatów na stanowisko:


New Business Development Manager

Miejsce pracy: Warszawa

(ref. A/NBDM)

Obowiązki:

 • Identyfikacja nowych kierunków rozwoju biznesu oraz realizacja sprzedaży na międzynarodowym oraz lokalnych rynkach z uwzględnieniem celów strategicznych firmy
 • Realizacja procesu sprzedaży, negocjacje handlowe, zarządzanie procesem ofertowania
 • Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej firmy poprzez udział w rozwoju produktów i identyfikację możliwości biznesowych na rynku
 • Wykorzystanie otoczenia rynkowego, wiedzy na temat konkurencji oraz zasobów wewnętrznych w budowaniu unikalnej oferty rynkowej. Podejmowanie decyzji odnośnie kierunków rozwoju usług oraz oferowanych produktów
 • Ścisła współpraca z zarządem firmy
 • Budowanie pozytywnych relacji z istniejącymi klientami firmy oraz z klientami wewnętrznymi
 • Pozyskiwanie nowych klientów globalnych jak i możliwości biznesowych na rynku polskim
 • Prowadzenie szkoleń oraz pełnienie roli mentora w zakresie rozwoju biznesu dla innych pracowników organizacji
 • Analiza możliwości biznesowej firmy, kluczowych wskaźników dla rozwoju biznesu oraz rekomendacje zmian i priorytetyzacja działań

 
Oczekiwania wobec Kandydatów:

 • Co najmniej kilkuletnie doświadczenie w obszarze sprzedaży, najchętniej w branży IT, nowe technologie, communication technology
 • Doskonała znajomość języka angielskiego
 • Potwierdzone osiągnięciami doświadczenie w rozwoju biznesu oraz w budowaniu długofalowych relacji z klientami
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku o macierzowej strukturze zarządzania
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, w tym orientacja na cel, samodzielność, zarządzanie czasem i zadaniami, zwracanie uwagi na szczegóły
 • Bardzo dobra znajomość rynku nowych technologii, trendów i możliwości w świecie nowych mediów, marketingu on-line, BI/Big Data, mobile, e-commerce i pokrewnych

 
Nasz Klient oferuje

 • możliwości rozwoju w ramach międzynarodowej organizacji, będącej jednym z liderów w swojej branży
 • udział w budowie dynamicznej i niezwykle nowoczesnej organizacji, która swoją przewagę konkurencyjną buduje w oparciu o najnowsze trendy technologiczne
 • decyzyjność i bezpośredni wpływ na rozwój organizacji
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • konkurencyjne warunki zatrudnienia

Zapraszamy do przesyłania aplikacji (w języku polskim i angielskim) opatrzonych odpowiednią klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Aplikacje mogą przesyłać Państwo poprzez zamieszczony poniżej formularz: [grid_5]

Error: Contact form not found.

[/grid_5][clear]

Amberstone Associates Sp. z o.o. została wpisana pod numerem 8433 do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.