Enterprise PMO - oferta pracy

Naszym Klientem jest jedna z największych firm działających w świecie nowych mediów. W Polsce posiada kilka spółek i zatrudnia kilkaset osób i wciąż intensywnie rozwija swoją działalność zarówno w sposób organiczny jak i poprzez akwizycje. Nowozatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za budowanie struktury PMO w wyjątkowo interesującym, dynamicznym środowisku biznesowym.


Head of Enterprise Program and Project Management Office / Enterprise PMO

Miejsce pracy: Warszawa

(ref. A/EPMO)

Obowiązki:

 • stworzenie od podstaw nowej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za zarządzanie projektami i programami
 • zarządzanie i wspieranie zespołu kierowników projektów odpowiedzialnych za współpracę z kluczowymi klientami firmy
 • wdrażanie standardów i dobrych praktyk w obszarze zarządzania projektami i programami
 • zarządzanie statusami projektów, monitorowanie ich przebiegu i postępów prac
 • rekomendowanie kierunków zmian oraz inwestycji dotyczących zarządzania projektami na poziomie całej organizacji, ścisła współpraca z zarządem
 • godne reprezentowanie i zacieśnianie relacji pomiędzy klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi grupy
 • zarządzanie relacjami i współpraca z dostawcami usług
 • zarządzanie, wspieranie i budowanie ścieżek rozwoju kierowników projektów w firmie
 • rola doradcy, mentora oraz odpowiedzialność za zarządzanie wiedzą w obszarze PMO

 
Oczekiwania wobec Kandydatów:

 • 12+ lat doświadczenia w obszarze zarządzania projektami, najchętniej związanymi z rozwojem oprogramowania
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów o zróżnicowanej skali, w oparciu o różne podejścia i metodyki, najchętniej dla klientów zewnętrznych
 • doświadczenie w zarządzaniu wdrażaniem kultury zarządzania projektami w ramach dużych lub średniej wielkości organizacjach
 • doświadczenie w nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym
 • kompetencje menedżerskie, umiejętność inspirowania i motywowania swoich podwładnych, wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne
 • wykształcenie wyższe
 • płynna komunikacja w języku angielskim
 • posiadanie certyfikatów poświadczających opanowanie poszczególnych metodologii prowadzenia projektów, wcześniejsze doświadczenie konsultingowe, technologiczne bądź finansowe, będzie dodatkowym atutem

 
Nasz Klient oferuje

 • możliwości rozwoju w ramach międzynarodowej organizacji, będącej jednym z liderów w swojej branży
 • udział w budowie dynamicznej i niezwykle nowoczesnej organizacji, która swoją przewagę konkurencyjną buduje w oparciu o najnowsze trendy technologiczne
 • wartościowe doświadczenie związane z budową struktury PMO i wrażaniem kultury zarządzania projektami w firmie
 • decyzyjność i bezpośredni wpływ na rozwój organizacji
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • konkurencyjne warunki zatrudnienia

Zapraszamy do przesyłania aplikacji (w języku polskim i angielskim) opatrzonych odpowiednią klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Aplikacje mogą przesyłać Państwo poprzez zamieszczony poniżej formularz: [grid_5]

  I hereby give my consent to process my personal data by the personal data administrator: Amberstone Associates Sp. z o.o. (operating also under the brands: Simplicity Recruitment, BlueAmber and FurryOwl) with its headquarter in Warsaw 00-203, Bonifraterska 17 Street with KRS No. 0000419720. I agree my personal data to be stored in database system owned by Amberstone Associates Sp. z o.o. and to be used only for the purpose of informing me about new job offers and possibility of participation in the recruitment processes carried out by the Administrator. I declare that my consent is given voluntarily and I am aware that I have a right to demand correction or deletion my personal data and I have a right to withdraw the consent at any moment by sending an e-mail to dataprotection@amberstone.pl.

  [/grid_5][clear]

  Amberstone Associates Sp. z o.o. została wpisana pod numerem 8433 do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.