Technologia w Spódnicy zyskuje osobowość prawną!

Dwa dni przed Dniem Kobiet Amberstone Associates miało przyjemność gościć liczną grupę wspaniałych kobiet (oraz trochę mniej liczną grupę mężczyzn) w ramach działań projektu Technologia w Spódnicy. Na spotkanie przybyły panie i panowie piastujący wysokie stanowiska w strukturach związanych na ogół z informatyką i technologią aby rozpocząć działania formalizujące Technologię w Spódnicy. Inicjatywa już wkrótce przerodzi się w stowarzyszenie, co umożliwi jej realizację celów statutowych i sprawne zarządzanie projektami integrującymi działalność firm i osób stowarzyszonych na rzecz promowania i wspierania działalności kobiet w obszarze IT i nowych technologii.
TwS
Amberstone Associates jest pomysłodawcą i inicjatorem projektu Technologia w Spódnicy. Wkrótce projekt przerodzi się w niezależny byt prawny, lecz naszą intencją jest dalsze wsparcie inicjatywy pod względem finansowym i organizacyjnym, a także poprzez zaangażowanie w projekty prowadzone przez stowarzyszenie.
Więcej na temat spotkania i jego efektów już wkrótce na stronach TwS.