Na spotkaniu Klubu CIO

Amberstone Associates miało przyjemność gościć na ostatnim już w tym roku spotkaniu Klubu CIO. Tym razem jedną z prelegentek spotkania była Sylwia Kujawska-Frydrych, członek zarządu Amberstone Associates. Nic w tym dziwnego skoro poruszany był temat szczególnie bliski naszej działalności. Uczestnicy starali się bowiem odpowiedzieć na pytanie: Jakiego CIO szukają firmy?
W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób i jak przystało na Klub CIO były to w znakomitej większości wybitne postacie świata nowych technologii. Dyskusję uświetniły również wystąpienia: Agaty Wójcik-Bielak (Dyrektor Programu Europe One Cloud w Orange Group) oraz Dawida Pawłowskiego (Chief Information Officer Poland, Baltics & Nordics w AVON).
Przy okazji z dumą możemy zaznaczyć, że pan Dawid dołączył do firmy Avon w wyniku prowadzonego przez Amberstone Associates projektu executive search.
Spotkanie jak zwykle miało charakter otwartej dyskusji, zarówno pomiędzy prelegentami jak i przy aktywnym udziale publiczności. W rolę moderatora tradycyjnie wcielił się pan Szymon Augustyniak, Redaktor Naczelny CIO Magazine Polska.
W swojej prezentacji Sylwia skupiła się głównie na oczekiwaniach dotyczących kompetencji współczesnego CIO, jakie obecnie stawiane są przed kandydatami na tego typu stanowiska. Informacje zilustrowane były danymi statystycznymi oraz przykładami pochodzącymi z konkretnych, prowadzonych przez Amberstone Associates rekrutacji. Duży nacisk położony został także na spójność kompetencji szefa IT oraz jego zespołu. Sylwia starała się udzielić praktycznych porad dla obecnych na spotkaniu CIO przygotowujących się do zmian zawodowych, z zakresu skutecznego kandydowania na tego typu stanowiska.
Informacje te okazały się preludium do bardzo interesującej dyskusji z udziałem pozostałych panelistów. Pani Agata Wójcik-Bielak szczególnie ciekawie opowiedziała o wielokulturowości jaka towarzyszy organizacji Europe OneCloud. Technologie Cloud Computing pokazane zostały z innej niż dotychczas perspektywy, bowiem jako platforma wspólnych kompetencji w organizacji.
Z kolei pan Dawid Pawłowski wprowadził słuchaczy w tematykę wyzwań, jakie stoją przed CIO w sytuacji zarządzania zmianą w organizacjach takich jak Avon. Nowe oczekiwania biznesu w zakresie sposobu i poziomu realizacji współpracy z IT przekładają się w bezpośredni sposób na oczekiwania w zakresie kompetencji jakimi powinien cechować się CIO czy IT Business Partner.
Zasadniczy cel spotkania, którym była wymiana doświadczeń i przedstawienie różnych perspektyw postrzegania kompetencji współczesnego CIO został zrealizowany, a ilość pytań jakie pojawiły się po spotkaniu pokazuje jak szeroki i nadal niewyczerpany jest to temat. Niedosyt, z którym często wychodzą ze spotkań klubowicze CIO, z pewnością będzie inspiracją do dalszych rozważań i działań rozwojowych każdego z nich.
Amberstone w Klubie CIOAmberstone w Klubie CIO