Dyrektor Projektów Strategicznych

Dyrektor Projektów Strategicznych

Naszym klientem jest jeden z liderów na rynku rozwiązań IT dla sektora publicznego.
Firma ekspercka pod kątem obsługiwanych obszarów biznesowych oraz technologicznych, uczestnicząca w najważniejszych projektach dotyczących cyfryzacji w państwa Polskiego. W imieniu naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Projektów Strategicznych

Miejsce pracy: Warszawa

(ref. A/DPS)

Obowiązki:

 • Kreowanie strategii wynikowej podległego obszaru oraz odpowiedzialność za jej realizację.
 • Zarządzanie relacjami z kluczowymi Klientami oraz reprezentowanie firmy w kontaktach z Klientami, zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji Klientów danego obszaru.
 • Zarządzanie budżetem podległego obszaru oraz rzetelne raportowanie stanu realizacji budżetu zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami raportowania.
 • Utrzymywanie dyscypliny finansowej w ramach obszaru.
 • Nadzorowanie projektów realizowanych w ramach danego obszaru oraz dbałość o wysoki poziom świadczonych usług.
 • Skuteczne realizowanie działań zwiększających produktywność i efektywność podległego Zespołu w tym dostosowanie struktury zatrudnienia do potrzeb biznesowych i strategii Grupy.
 • Zarządzanie pracą podległego Zespołu zgodnie z polityką personalną Spółki.
 • Budowanie, rozwój i utrzymanie kompetencji merytorycznych umożliwiających zdobywanie przewagi konkurencyjnej na rynku, w tym dbałość o efektywne ich wykorzystanie.
 • Planowanie dalszego działania podległego obszaru w perspektywie wieloletniej.
 • Ustanowienie długoterminowych celów strategicznych dla części Organizacji, w ramach wyznaczonego kierunku.
 • Stała współpraca w ramach realizowanych projektów z Menadżerem Projektu, Kontrolerem Biznesowym, działem HR.

Oczekiwania wobec Kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe technicznie bądź z obszaru Informatyki, ekonomia.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym realizującym przedsięwzięcia informatyczne.
 • Doświadczenie w bezpośrednich kontaktach z Klientem oraz zarządzanie sprzedażą.
 • Realizacja projektów informatycznych, w tym w zarządzaniu portfelem projektów informatycznych.
 • Realizacja projektów w obszarze danych rozwiązań / produktów.
 • Bardzo dobra znajomość specyfiki biznesu z danego sektora publicznego,.
 • Dobra znajomość konkurencji, w tym produktów oferowanych przez firmy konkurencyjne.
 • Ogólna wiedza na temat przepisów prawa dedykowanych dla danego obszaru biznesu.
 • Wiedza na temat funkcjonowania rynku branżowego oraz umiejętność przekazywania jej innym pracownikom.
 • Umiejętność przeprowadzania analizy warunków otoczenie mających wpływ na działalności marketingową i handlową (otoczenie polityczne, ekonomiczne, prawne i konkurencyjne).
 • Umiejętność identyfikowania potrzeb Klientów oraz znajomość produktów niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb.
 • Znajomość współczesnych technologii informatycznych oraz trendów rozwoju technologii mających zastosowanie w danym segmencie rynku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

Nasz Klient oferuje

 • Pracę w dynamicznej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość wpływu na realizację jednego z najbardziej rozpoznawalnych projektów w Polsce.
 • Konkurencyjne warunki zatrudnienia.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji (w języku polskim) opatrzonych odpowiednią klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Aplikacje mogą przesyłać Państwo poprzez zamieszczony poniżej formularz: [grid_5]

Error: Contact form not found.

[/grid_5][clear]

Amberstone Associates Sp. z o.o. została wpisana pod numerem 8433 do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.