Consulting Strategiczny - oferta pracy

Naszym Klientem jest organizacja będąca ikoną doradztwa strategicznego o wieloletniej tradycji w zakresie stymulowania pozytywnych zmian w największych organizacjach na rynku. Nasz Klient jest firmą o unikalnej kulturze organizacyjnej ukierunkowanej na dzielenie się wiedzą i ciągłe doskonalenie kompetencji swoich zespołów.

Informatyka i nowe technologie to obszary, które rozwijają się dynamicznie w dzisiejszych czasach i mają coraz większy wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. Dlatego też nasz Klient rozwija zespół consultingowy działający w ramach domeny IT poszukując utalentowanych osób o różnym poziomie doświadczeń zawodowych, które mogłyby dołączyć do organizacji. Zespół ten odpowiada za realizację projektów z zakresu doradztwa strategicznego, w których technologią stanowi podstawę zmian w organizacjach.

IT Consulting Manager
(ref. ITCM_2016)
Miejsce pracy: Warszawa

Zapraszamy do aplikowania osoby zainteresowane podjęciem pracy w jednej z najbardziej poważanych organizacji doradztwa strategicznego w ramach domeny IT.
Kogo poszukujemy:
Poszukujemy osób posiadających wszechstronne przygotowanie merytoryczne w zakresie ICT, ukończone studia wyższe, chętnie uzupełnione studiami MBA cenionych uczelni. Wśród wymagań naszego Klienta znajduje się biegłość w porozumiewaniu się językiem angielskim oraz kompetencje umożliwiające efektywną współpracę z osobami na wysokich szczeblach zarządzania po stronie klienta. Poszukujemy osób budujących zaufanie i wiarygodność, komunikujących się efektywnie, potrafiących w zależności od sytuacji przejąć rolę lidera lub być częścią zespołu, ambitnych i otwartych na niestandardowe rozwiązania. Ważną kompetencją oczekiwaną przez naszego Klienta jest umiejętność dostrzegania sytuacji problemowych, zdolność do analizy i syntezy danych oraz wypracowywania trafnych rekomendacji.

Poszukujemy osób, które posiadają kilkuletnie doświadczenie zawodowe związane z obszarem ICT, ale ścieżką ich rozwoju nie jest specjalizacja w danej technologii. Różnorodność projektów realizowanych przez naszego Klienta umożliwia wszechstronny rozwój na styku zarządzania strategicznego i informatyki.

Nasz Klient oferuje:

Nasz Klient umożliwia pracę w zespole osób o wysokich kompetencjach i dużym potencjale intelektualnym. Jest to organizacja wielokrotnie nagradzana za postawę w stosunku do swoich pracowników, kulturę i warunki pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym zapraszamy do przesłania CV (w języku polskim i angielskim) za pomocą formularza zamieszczonego poniżej.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji (w języku polskim i angielskim) opatrzonych odpowiednią klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

This recruitment is closed>