HEAD OF SERVICE DELIVERY - OFERTA PRACY

Drodzy Państwo, z satysfakcją informujemy, iż we wrześniu rozpoczęliśmy projekt rekrutacyjny na stanowisko Head of Service Delivery (obszar analiz i MIS dla regionu EMEA) dla jednego z kluczowych graczy na rynku B2C. Rola ta zakłada zarządzanie zespołem ok 50 osób (bezpośrednio raportujących 5 liderów zespołów). Do kluczowych zadań tej osoby będzie należało zbudowanie zmotywowanego i odpowiedzialnego zespołu service delivery, stretegiczne zarządzanie jednostką biznesową, zarządzanie portfelem projektów i inicjatyw, zarządzanie kosztami jednostki i ich optymalizacja, raportowanie kluczowych wskaźników efektywności, wdrażanie i rozwijanie standardów kontroli jakości świadczonych usług. Stanowisko jest zlokalizowane w Warszawie.
Zainteresowane osoby zapraszamy do wysłania aplikacji (w języku angielskim) opatrzonych klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz numerem referencyjnym SDH/09/12.
Aplikacje mogą przesyłać Państwo poprzez zamieszczony poniżej formularz kontaktowy:

Error: Contact form not found.