Executive search - definicja

To o czym piszę wydawać by się mogło elementarne, ale zdaję sobie sprawę, jak bardzo mało przejrzysta jest nasza branża. Warto więc przybliżyć podstawowe pojęcia z nią związane dla wszystkich, którzy interesują się naszą pracą i chcieliby poznać ją nieco “od kuchni”.

Wcześniej na innym blogu opisywałem pojęcia takie jak executive search, direct search czy retained search. Dziś chciałbym to zrobić nieco dokładniej tym bardziej, że pojęcia te używane są mylnie także w środowiskach osób zawodowo zajmujących się rekrutacją czy naszych klientów.

Executive search ? to według naszej definicji proces poszukiwań, weryfikacji i doradztwa mający na celu pozyskanie właściwych kandydatów na wysokie stanowiska zarządzające. Odnosi się do kadry najwyższego szczebla, choć często jest realizowany także w stosunku do poziomu stanowisk dyrektorskich.
Specyfika executive seach wiąże się z dużą odpowiedzialnością jaka spoczywa na osobach realizujących procesy rekrutacyjne. Są one zwykle realizowane z zachowaniem wysokiego stopnia poufności zapewniając odpowiedni komfort prowadzenia rozmów zainteresowanym stronom. Z uwagi na konieczność weryfikacji kompetencji osób na wysokich stanowiskach i ich złożoność projekty tego typu prowadzone są zwykle przez najbardziej doświadczonych konsultantów i na ogół stanowią specjalizację samą w sobie. Nie bez znaczenia są także dobre relacje w środowisku kadry zarządzającej oraz rozbudowany warsztat networkingowy.

Direct search ? to metoda poszukiwania potencjalnych kandydatów w celu zaproszenia ich do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Polega na bezpośrednim i precyzyjnym dotarciu do osób, o których wiemy, że potencjalnie spełniają założenia, które definiujemy na początku procesu rekrutacji. Jest to metoda niezwykle skuteczna w przypadku rekrutacji trudnych z uwagi na specyfikę stanowiska, unikalność kompetencji, konieczność zachowania poufności, rangę stanowiska, bądź inne okoliczności.
Metoda ta nie jest adekwatna do realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska o dużym potencjale rynku kandydatów, o jawnej, masowej charakterystyce, chyba że wystąpią szczególne okoliczności.
Direct search jest metodą bardzo pracochłonną, zwłaszcza przy realizacji kompleksowych poszukiwań ?skanujących? cały określony wycinek rynku (tzw. ?target?). Dlatego też zwykle w firmach stosujących tę metodę pracują osoby dedykowane do realizacji poszukiwań bezpośrednich ?research team?. Konsultanci i reasercherzy powinni posiadać właściwe kompetencje i często specjalistyczną wiedzę branżową, aby proces poszukiwań bezpośrednich prowadzony był właściwie, od planowania po raportowanie wyników pracy. To właśnie od tego kto będzie realizował poszukiwania bezpośrednie zależy ich skuteczność. Działając nieumiejętnie można wyrządzić wiele szkód, a dobrze prowadzony projekt to klasa sama w sobie.

Retained search ? to określenie odnosi się bardziej do metod współpracy firmy doradczej z klientem. Mówiąc krótko polega ona na wynajęciu przez klienta czasu i umiejętności konsultanta (wraz z jego dorobkiem, bazą kontaktów i doświadczeniem) do realizacji projektu rekrutacyjnego. Jest to pewien układ polegający na wzajemnym związaniu się obu stron sposobem współpracy i rozliczeń finansowych (płatność w ratach), który dla obu stron powinien być gwarantem oddania sprawie. Projekty direct search powinny być realizowane jako retained search, bo to pozwala w pełni zaangażować się w pracę dla klienta. Dzięki możliwości poświęcenia większej ilości czasu konsultanci są w stanie dostarczać bardziej kompleksową usługę, w której sama rekrutacja staje się pochodną doradztwa, informacji o rynku czy weryfikacji merytorycznej kompetencji. Współpracując na zasadzie retained klient powinien mieć poczucie, że wynajmuje konsultanta do realizacji konkretnego zlecenia i na czas jego trwania (a często i dłużej) stanowi on część jego zespołu.

Naturalnie pojęć związanych z naszą pracą jest wiele, a ponieważ od czegoś trzeba zacząć postanowiłem zaproponować te, które wiążą się z usługami oferowanymi przez Amberstone Associates. W kolejnych postach postaramy się rozwinąć ten “słowniczek” o usługi związane z doradztwem HR, które oferujemy w ramach naszej specjalizacji. Mam nadzieję, że pomoże to nieco lepiej zrozumieć to czym się zajmujemy i sprawi, że rynek doradztwa personalnego stanie się dla wielu bardziej przejrzysty.

Krzysztof Puchalski