Dyrektor IT / CIO - oferta pracy

Z radością informujemy, iż rozpoczęliśmy projekt executive search na stanowisko Dyrektor IT dla jednego z kluczowych graczy na szeroko pojętym rynku handlu i dystrybucji. Nasz Klient to duża, rozpoznawalna organizacja, w skład której wchodzą liczne spółki.
Szukamy menedżera/menedżerki zmiany, z praktycznym doświadczeniem w budowaniu nowych rozwiązań. Stanowisko to obejmuje pełen zakres zarządzania informatyką w Grupie. Raportując bezpośrednio do zarządu odpowiada za budżet IT w zakresie operacyjnym i projektowym. Rola ta wiąże się z zarządzaniem kilkunastoosobowym zespołem oraz odpowiada za relacje z dostawcami
i partnerami outsourcingowymi.

Dyrektor IT / CIO

Miejsce pracy: Warszawa
(ref. A/CIO)

Obowiązki:
całościowa odpowiedzialność za IT w grupie spółek, w tym:

 • przeprowadzenie procesu zmiany strategicznej w obszarze IT
 • przygotowanie w wdrożenie strategii IT na poziomie grupy jak również strategii dla poszczególnych spółek
 • wybór i wdrażanie systemów
 • zarządzanie/nadzór nad budżetem IT
 • zarządzanie projektami (wdrożenie jednolitego standardu)
 • wdrożenie standaryzacji infrastruktury
 • zarządzanie infrastrukturą
 • zarządzanie Licencjami i prawami autorskimi
 • zarządzanie kontraktami i ich negocjowanie
 • wyznaczanie i dbałość o spójność architektury
 • uporządkowanie i nadzorowanie procesów

Oczekiwania wobec Kandydatów:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w skutecznej realizacji projektów wymagających zarządzania zmianą, szczególnie w obszarze reorganizacji struktur
 • doświadczenie w zarządzaniu budżetem
 • doświadczenie w pracy w strukturach rozproszonych
 • doświadczenie w obszarze współpracy z dostawcami, zakupami, TOP Management na poziomie Grupy
 • doświadczenie w utrzymaniu, audytach, bezpieczeństwie, poziom wykonalności SLA, etc.
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych

Nasz Klient oferuje:

 • możliwość rozwijania obszaru o kluczowym znaczeniu dla sukcesu komercyjnego firmy
 • możliwość wspierania rozwoju organizacji w Polsce, jak i w ujęciu międzynarodowym
 • bardzo dobre warunki zatrudnienia

Zapraszamy do przesyłania aplikacji (w języku polskim i angielskim) opatrzonych odpowiednią klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aplikacje mogą przesyłać Państwo poprzez zamieszczony poniżej formularz kontaktowy

Error: Contact form not found.